Vi förstärker!

2015-12-07

Från och med 2016-01-01 förstärker vi organisationen med Viktor Nygren.

Viktor Nygren kommer att ingå i vår organisation från och med 1 januari 2016.
Vi hälsar Viktor varmt välkommen i gänget!