Med högsta fart mot sommaren!

2019-06-13

I våra pågående projekt är det hög aktivitet inför semesterperioden. Vi har även projekt som pågår under hela sommaren.

Sommaren är här och tempot är högt i våra pågående projekt. Flera av projekten väntas avslutas inför semesterperioden medan andra pågår under hela sommaren. Vi anpassar våra semestrar efter projekten.
Inför det andra halvåret ser beläggningen mycket bra ut men vi är alltid intresserade av nya spännande projekt så hör av Er med förfrågningar.