Viktor Nygren

Uppdragsledare Bygg, Mark och Anläggning

e-post          viktor@airfieldgroup.se

Telefon        0709-967 163


Erfarenhet   Projektkoordinator, Fortifikationsverket

Organisationsutvecklare, Agape

Program Manager, PMU Interlife (Produktionsledare)

Projektledare, Bygg/Anläggning (div mindre uppdrag)

Politisk sekreterare

Ombudsman


Utbildning    Civilingenjör, Karlstads Universitet

                      Högskoleingenjör, Högskolan i Karlstad

                        Gymnasieingenjör, Eskilstuna

                        - Naturvetenskapligt/Tekniskt program


Övriga utbildningar

                      Produktionsteknik, Arvika